Introductie nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN

08-12-14 |

Op 3 december jl. is in het Meander Medisch Centrum te Amersfoort de nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN (Vereniging Contamination Control Nederland) overhandigd aan de IGZ. In deze nieuwsbrief leest u wat de grootste veranderingen zijn die de nieuwe richtlijnen met zich mee brengen en hoe Kalibra u kan ondersteunen met het doorvoeren van de nieuwe richtlijnen binnen uw ziekenhuis.

Nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN

Met de in november geïntroduceerde nieuwe WIP richtlijn wordt het in 2005 gepubliceerde “Luchtbeheersplan luchtbehandeling voor operatiekamers” opgevolgd.

De nieuwe WIP richtlijn schrijft preventiemaatregelen voor ter voorkoming van postoperatieve wondinfecties en richt zich op de luchttechnische eisen waaraan een operatiekamer en opdekruimte van een OK, afdeling klasse 1, moet voldoen.

Parallel aan de totstandkoming van de WIP richtlijn heeft de VCCN richtlijn-7 (RL-7) ontwikkeld om te beoordelen of een operatiekamer voldoet aan de eisen zoals omschreven in de WIP richtlijn. Waar de WIP richtlijn zich richt op de luchttechnische eisen van een OK, richt richtijn-7 zich op de methode voor het testen en classificeren van OK’s en opdekruimten.

WIP richtlijn grootste verandering

De grootste verandering die de nieuwe WIP-richtlijn introduceert, is de manier hoe het beschermd gebied wordt vastgesteld in OK’s met een UDF (Uni-Directional-Flow).  Waar voorheen de OK werd beoordeeld op het aantal aanwezige deeltjes, wordt een OK volgens de nieuwe WIP richtlijn beoordeeld op het vermogen om het indringen van deeltjes in het beschermd gebied tegen te gaan. Dit wordt ook wel de beschermingsgraad genoemd.  Omdat in huidige OK’s met een UDF het beschermd gebied gelijk is aan de oppervlakte van het plenum, moet het beschermd gebied opnieuw worden vastgesteld. In een negatief scenario betekenend dit dat het beschermd gebied kleiner wordt waardoor de bewegingsruimte van het chirurgisch team (inclusief instrumenttafels) zal afnemen.

De implementatie van de nieuwe richtlijn zal voor de Nederlandse ziekenhuizen een behoorlijke impact hebben.
De snelheid van implementatie, die door de toezichthouder IGZ getoetst zal worden, is afhankelijk van de grootte van de impact. Kleine aanpassingen zullen binnen een jaar gerealiseerd moeten worden en de meest grote aanpassingen (verbouwingen en renovaties) kunnen tot wel 10 jaar op zich laten wachten.

Uitgangspunten richtijn-7

In de richtlijn-7 is o.a. omschreven hoe de beschermingsgraad bepaald dient te worden. Op basis van uitgebreide testen kan het beschermingsgebied in een OK met een UDF wordt vastgesteld. Bij het vaststellen van het beschermd gebied moeten alle kritische parameters goed worden vastgelegd (bijvoorbeeld temperatuur, druk, luchtsnelheid, afvoerdebieten etc.). Wanneer het beschermd gebied eenmaal is vastgesteld, dan hoeft dit vervolgens niet jaarlijks te worden gemeten. Wel is het van belang dat juist de kritische parameters waarmee de beschermingsgraad werd gerealiseerd, continue wordt gemonitord en erop wordt gealarmeerd indien deze buiten specificaties komen.
Het bepalen van de beschermingsgraad op de aangegeven markering hoeft alleen herhaald te worden indien:
1. De HEPA-filters vervangen worden;
2. Er kritische parameters wijzigen die van invloed kunnen zijn;
3. Indien er bouwkundige aanpassingen of wijzigingen in de apparatuur
    (bijv.  operatielamp) worden aangebracht.

De nieuwe manier van beoordelen heeft tot gevolg dat er van jaarlijks valideren overgegaan zal worden naar éénmalig uitbreid certificeren om daarna de certificering in stand te houden door continu te monitoren op de kritische parameters. 

Wat betekend dit voor u?

Specialisten bij Kalibra hebben zich verdiept in de nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN. Alsmede de mogelijke impact die deze nieuwe richtlijn kan hebben op bestaande operatiecomplexen. Deze kennis willen zij graag met u delen.
Hierin biedt Kalibra u het volgende aan:

1. Introductie nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN
In de vorm van een presentatie (kosteloos), bij u op de locatie, met uitleg over de nieuwe richtlijn, wat er veranderd ten opzicht van de huidige situatie en de mogelijke gevolgen hiervan voor uw ziekenhuis.
2. Beoordelen en eventueel aanpassen luchtbeheersplannen
Dit onderzoek biedt u inzicht in hoeverre u bestaande luchtbeheersplan aansluit op de nieuwe richtlijnen.
Eventueel kunnen we uw bestaande luchtbeheersplan aanpassen in lijn met de nieuwe richtlijn(en).
3. Praktijk onderzoek t.o.v. de nieuwe richtijn-7 van de VCCN
Dit onderzoek biedt u inzicht in hoe uw OK’s zich verhouden ten opzichte van de nieuwe richtlijn.
Dit onderzoek biedt u:
- validatie en beoordeling volgens de nieuwe richtlijn;
- vaststellen beschermd gebied;
- bepalen kritische parameters;
- advies over noodzakelijke technische aanpassingen;
- advies over monitoring en kritische parameters;
- advies over indeling naar prestatieniveau 1 en 2 OK’s.
4. Advies in technisch beheer
Met dit advies geven we u handvatten hoe u uw OK’s technisch goed kunt beheren en hoe u praktisch de vertaling kunt maken van risico analyses, luchtbeheersplannen en kwaliteitsdenken naar de uitvoering.

Introductie nieuwe WIP richtlijn en richtlijn-7 van de VCCN