Kalibra biedt totaalconcept voor CSA

19-02-18 |

De laatste jaren is er zeer veel aandacht geweest voor de operatie afdelingen binnen de Nederlandse ziekenhuizen, niet in de laatste plaats door nieuwe richtlijnen die in 2014 zijn uitgegeven door de WIP. Op luchttechnisch vlak zijn er de afgelopen tijd veel classificatiemetingen uitgevoerd conform richtlijn 7 van de VCCN. De vele metingen die zijn uitgevoerd, hebben geleid tot nieuwe inzichten waardoor het ontwerpen en realiseren van OK's met voldoende vierkante meters beschermd gebied meer binnen handbereik ligt. Ook voor de CSA komt er steeds meer aandacht en worden er momenteel stappen gemaakt in de realisatie van nieuwe richtlijnen voor de luchtbeheersing op de CSA.

"De ketting is zo sterk als de zwakste schakel"

Uiteindelijk is de luchttechniek binnen een
geclassificeerde afdeling slechts één van
de zaken die een belangrijke rol spelen als
het gaat om beheersing van het proces en
daarmee de borging van de patiëntveiligheid.
Kalibra is van mening dat alle zaken die van    
invloed zijn op de patiëntveiligheid inzichtelijk
gemaakt zullen moeten worden middels een
risico-analyse, waarmee het benodigde
onderhoud, validatie en kalibratie plaats zal
moeten vinden. Als je enkele aspecten niet
doet, heeft de rest eigenlijk geen zin. 

Het afdelingshoofd is eindverantwoordelijke, maar maakt gebruik van interne- en externe toeleveranciers. Door de vele betrokken partijen, blijkt het lastig al deze resultaten bij elkaar te krijgen en geclusterd te beoordelen, om zo te komen tot een betrouwbare overall eindconclusie.
Deze toetsing kan worden vergemakkelijkt door de verschillende deelaspecten van het eindoordeel weg te leggen bij één partij, die de opdracht krijgt om ieder onderdeel aantoonbaar binnen specificaties op te leveren, inclusief positief eindoordeel voor het gehele proces.
Kalibra is zo'n partij.

 

 

Kalibra biedt totaalconcept voor CSA