Kalibratie eisen in de BRL100 herzien!

09-03-17 |

Goed nieuws! In de herziende versie van de richtlijn BRL100: Beoordelingsrichtlijn voor het certificaat f-gassen voor ondernemingen”,zijn essentiële aanpassingen ten aanzien van de kalibratie van meetinstrumenten opgenomen. In de vorige versie van BRL 100 was een eis dat  bij uitbesteding van kalibratie werkzaamheden, de uitvoering volledig gebaseerd moest zijn op kalibratie eisen volgens de norm ISO 17025,  of dat de kalibratie in eigen beheer wordt uitgevoerd, zonder aanvullende eisen.

Deze keuzemogelijkheden zijn onderling wel heel sterk afwijkend op het gebied van de kwaliteit van de kalibratie en de kosten die daar mee gepaard gaan. (alles of niets). In de BRL versie 1.2 wordt nu de mogelijkheid geboden aan de koeltechnische installateurs om de kalibraties uit te besteden bij een kalibratie instellingenmet een ISO 17025 accreditatie, en de kalibraties te laten verzorgen zonder de eis om certificaten af te geven met aanwezigheid van een RvA logo.

Natuurlijk moeten de referentie meetmiddelen van de kalibrerende instelling zelf, wel zijn gekalibreerdconform de ISO 17025, maar dat is nooit een probleem.

Voor de koeltechnische installateurs beperkt dit de kosten bij uitbesteding van werkzaamheden aanzienlijk en kan de betrouwbaarheid van de in gebruik zijnde apparatuur volledig gewaarborgd blijven.  Prima ontwikkeling om enerzijds de herleidbaarheid en anderzijds de betrouwbaarheid van alle in gebruik zijnde meetinstrumenten op een zelfde manier te waarborgen en dan ook nog eens tegen lagere kosten!. Zie ook : http://bit.ly/BRL100herz

 

Kalibratie eisen in de BRL100 herzien!