fbpx
hello.nl@kalibra.nl

Consultancy

Bij het uitvoeren van kalibraties en validaties kan onze consultancy u van dienst zijn als het gaat om advies en begeleiding.

Voordat de studies worden aangevangen is het uiteraard van belang dat de uitgangspunten goed zijn gedefinieerd en de toets criteria helder zijn.

Meer dan eens worden de criteria opgesteld op basis van aangeschafte apparatuur, zonder oog te hebben voor het doel en de eisen waaraan voldaan

moet worden vanuit de toepassing, of de regelgeving. Hierdoor is het zeker niet ondenkbaar dat onnodig hoge kosten gemaakt worden.

De diensten die wij u onder andere kunnen bieden zijn:

  • Opstellen van een kalibratie/validatie plan
  • Classificatie van meetmiddelen (kritisch/niet kritisch)
  • Uitvoeren van onzekerheidsberekeningen voor kalibratie
  • Opstellen VMP (Validatie Master Plan)
  • Uitvoeren van een risico analyse
  • Opstellen van documenten voor commissioning
  • Begeleiding bij commissioning
  • Opstellen van validatie protocollen
  • Toetsen van rapportages tegen opgestelde toets criteria
  • Samenstellen van kwalificatiedossier

Er wordt geen consultancy gegeven met betrekking tot objecten/installaties waarvoor Kalibra inspecties/productcertificering uitvoert conform ISO 17020 of ISO 17065.

Vraag offerte aan

Kalibra is branchegericht

De manier waarop Kalibra te werk gaat is branchegericht. Ieder branche is anders en vraagt om een andere aanpak. Klik hieronder op uw branche voor meer informatie.

Voedingsindustrie

Bij het produceren van voedingsproducten staat kwaliteit voorop. Welke producten u ook produceert, voedselveiligheid is altijd van groot belang.

Zorg

Wilt u controleren of de ruimtes en apparatuur van uw zorginstelling voldoen aan de kwaliteitseisen? Kalibra kalibreert en valideert de kritische meetmiddelen en meetprocessen in ziekenhuizen.

(Bio)Farmacie

Ontwikkelt of produceert u (nieuwe) medicijnen? Dan spelen nauwkeurigheid en omgevingscondities van de meetresultaten een grote rol voor de betrouwbaarheid van het eindproduct.

Laboratoria

Beheerste proces omstandigheden zijn bepalend voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van metingen en analyses in het laboratorium. Door kalibratie van meetmiddelen wordt de juistheid van metingen gewaarborgd. Door validatie van processen worden de condities gewaarborgd, zoals bereiding, verwerking en opslag van producten; een veilige of schone werkomgeving.

Proces- en petrochemie

Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten volgens uw bedrijfseigen regels en geldende regelgeving.

Koeltechniek

De kwaliteit van meetapparatuur en gereedschappen bij het onderhoud en reparaties van koelinstallaties is essentieel om de onderhoudsstatus van de installatie te waarborgen.

Energie

Kalibra heeft veel ervaring met kalibraties en inspecties tijdens productiestops in de energiesector. Wij bieden totaaloplossingen voor veiligheid, kwaliteit en efficiëntie.

Beton centrales

De kwaliteit van beton wordt bepaald door de samenstelling van het product uit de verschillende grondstoffen. Bij de samenstelling van beton is een juiste weging van de hoeveelheden grondstoffen dan ook essentieel.

Garages

Service en reparaties aan (vracht)auto’s veilig en betrouwbaar uitvoeren? Dan moet u kunnen vertrouwen op uw (meet)apparatuur en gereedschap.

Metaal en kunststof

Kwaliteit en veiligheid in de metaal- en kunststofindustrie luisteren uiterst nauw. Kalibra helpt u met de kwaliteits- en veiligheidsborging van uw installaties en meetinstrumenten.